Skip to main content
Hitta din lösning
Hem  /  Produkter  /  Varmvattenberedare  /  Metro Minett  /  Minett 35 E

Minett 35 E

Köp produkt

Bra val för fritidshuset där varmvattenbehovet är lite mindre. Volymen räcker till handtvätt, disk eller enstaka snabb dusch.


RSK: 6949368 | Artikelnr: 1116111004

Rek. pris: 7.700 kr (inkl. moms)

Denna beredare är kompakt, enkel och tillhandahåller lagom med varmvatten för ett fritidshus. Beredaren är konstruerad för att kunna installeras i trånga utrymmen som på väggen i ett mindre badrum. Volymen räcker till handtvätt, disk eller någon enstaka dusch samtidigt som den effektiva elpatronen gör att varmvattenberedaren snabbt återhämtar sig.
Vattenmagasinet består av glasemaljerat stål som ger ett slitstarkt och långvarigt skydd mot korrosion. Det gör att modellen lämpar sig särskilt väl på till exempel Öland, Gotland, Österlen, Uppsala, Norrtälje och i hushåll med egen brunn där vattnet ofta är kalkrikt och kan ha en hög kloridhalt.
Räcker varmvattnet i denna beredare till en dusch?
Ja, varmvattnet kan räcka till en kortare dusch, men det beror på hur länge man duschar, hur vattenflödet ser ut samt vilken temperatur man har på vattnet. Beredaren ger cirka 35 liter 40 °C-gradigt vatten och generellt sett räcker det till knappt 3 till 4 minuters aktiv duschtid. Beredaren återhämtar sig sedan snabbt, på cirka 20 minuter är beredaren återställd igen.

Detta är en pålitlig och kraftfull liten beredare för det mindre varmvattenbehovet med kompakta mått lämplig för väggmontering. Varmvattenberedaren levereras med komplett armatursats med säkerhetsventil, blandningsventil och avstängningsventil. Anslutningskabeln på 1,5 meter är utan stickkontakt förberedd för fast elinstallation mot 2-fas vilket ger maximal effekt på 3,6 kW. Beredaren kan också anslutas med 1-fas och stickkontakt men får då en effekt på 1,2 kW.
Det emaljerade tryckkärlsstålet är extra motståndskraftigt mot korrosionsangrepp och lämpar sig särskilt bra vid vatten med hög hårdhet och kloridhalt. Kloridhalten bör inte överstiga 250 mg Cl/l och pH-värdet bör ligga mellan 6 och 9 för att ge det emaljerade korrosionsskyddet de bästa förutsättningarna.
Vid vattentyper med högt pH-värde rekommenderar vi istället rostfria varmvattenberedare från Metro Therm eller Focus.

Volym/V40* (liter) 29 / 35
Korrosionsskydd Emaljerat stål
Typ Varmvattenberedare
Termostat Traditionell
Röranslutning Nedåt
Typnamn Typ 611
HxBxD (mm) 700 x 300 x 290
Vikt (kg) 25
Armatur Ø / C-C (mm) Ø15 / 75 mm
Effekt 230v (kW) 1,2 kW
Effekt 400v (kW) 3,6 kW
Elanslutning Ja
Uppvärmningstid till 50° vid 400 V (ca min) 23
Antal duschar 1 st 3 min
Kapslingsklass IP24
Energiklass C
Qelec 2,767
Märktryck (bar) 10
Max avsäkringstryck 13,5

* Mängd 40 °C varmvatten.

Det är din vattenkvalitet som avgör vilken beredare som du ska välja. Om du har kalk i vattnet (hårt vatten), och/eller klorider (salter) bör du alltid välja en emaljerad beredare. Även om du är osäker på din vattenkvalitet (undantaget låg konduktivitet; under 25 mS/m).
Det råder stora variationer i vattenkvalitet även på kommunalt vatten. Vid tveksamhet kontakta din lokala VVS-installatör eller oss på Metro Therm.
På ditt kommunala vattenverks hemsida brukar vattenprov framgå.

Lyser ej lampan på termostaten, kontrollera säkringarna.
Lyser inte lampan, kontrollera överhettningsskyddet, återställ detta. Då skall lampan tändas.
Lyser ej lampan efter att steg 2 kontrollerats är troligen termostaten defekt. Lyser lampan på termostaten så är det troliga felet att värmeelementet är defekt.

Återställning av övertemperatursäkring
Lossa stjärnskruven ovanför vredet. Återställ genom att använda exempelvis en skruvmejsel för att trycka in övertemp.säkringen som sitter i skruvhålet (25 mm in).


Reservdel och bild

Kontrollera termostatens inställning och höj den eventuellt.
Kontrollera blandningsventilens inställning och höj den eventuellt.
Kontrollera blandningsventilens funktion , ändras vattnets temperatur när du vrider på den?

Kontrollera termostaten, slocknar lampan när du vrider ner den? Om ej, är termostaten defekt.

Det är normalt att det kommer upp till 6 liter vatten per dygn ur säkerhetsventilens spillrör. Det beror på att vattnet utvidgar sig vid uppvärmning.

När det gäller de emaljerade Cabinet-beredarna (60-160 liter) så kan de monteras liggande på rygg. Kapaciteten reduceras då med 25 procent.

Nej, det går inte att vända på en beredare som är konstruerad för att monteras med rören nedåt.

De flesta av våra beredare kan anslutas både 1fas 230V eller 2fas 400V. (Detta gäller ej Så´nett 33 lit.E och Minett 30 lit.R som är försedda med stickpropp för 1fas 230V). Huvudregeln är man skall ansluta dem 2fas 400V för att få en så snabb uppvärmning som möjligt. Ansluter man med 1fas 230V får man bara 1/3-del av maxeffekten.

Det kan uppstå en otrevlig doft om man har en högre halt av mangan i sitt vatten. Det uppstår då en reaktion mellan manganet och magnesiumanoden i beredaren. Vi har en specialanod kallad Correx Titananod, som tillbehör, som tar bort detta problem.

Offeranoder sitter i alla emaljerade beredare och har till uppgift att skydda behållaren från rostangrepp vid ev. skador eller porer i emaljen. Offeranoden bör kontrolleras med jämna mellanrum. Livslängden varierar kraftigt beroende av vattnets kvalitet och aggressivitet.

Inspektion av anod
Vid mätning skall sladd mellan anod och bleck lossas samt varmvattenberedaren vara vattenfylld. Dessutom skall multimetern vara inställd på likström och milliampere.
15, 30, 33, 35 liters E kan ej mätas elektriskt.
> 0,3 mA = Allt ok
< 0,3 mA = Skall anod bytas

På beredare med volym 15,30,33,55 liter. Stäng av strömmen. Stäng ratt märkt avstängning. Därefter öppnar du luckan i nederkanten på framsidan. Är det första gången du tömmer, skär bort isoleringen innanför luckan. Anslut slang till avtappningsventilen. Öppna vredet ¼ varv. Öppna en varmvattenkran så att det kommer in luft i beredaren. Hjälper inte det, tag bort den lilla spårskruven som sitter på blandningsventilen så att luft kommer in. På Beredare 35,60-450 liter, stäng av strömmen, stäng ratt märkt avstängning. Vrid säkerhetsventilen till öppet läge (första hacket). Öppna varmvattenkran för att släppa in luft. Hjälper inte det , tag bort den lilla spårskruven på blandnings ventilen som fins på 35,60,110,160 liters beredare Om du ej får in tillräckligt mycket luft på de större, kan man lossa försiktigt på kopplingsmuttern över blandningsventilen på varmvattensidan för att få in luft i behållaren.

Om det inte finns någon frostrisk behövs det inte. Värmeförlusten från varmvattenberedaren är relativt små.
Vid frostrisk skall beredaren alltid tömmas.

Aldrig under 60 grader C i beredaren för att motverka legionellabakterier. Blandningsventilens inställning skall vara minst 55 grader. Mät temperaturen genom termometer vid lämpligt tappställe.


Vem är du som vill köpa produkten?

Hitta din lösning