Skip to main content
Hitta din lösning
Hem  /  Produkter  /  Ved- och pelletspannor  /  Pelletspannor  /  Focus Pe-20

Focus Pe-20

Köp produkt

Effektiv, robust och beprövad pelletspanna som är tillverkad för att hålla länge.


RSK: 6201026 | Artikelnr: 1172201001

Rek. pris: 61.900 kr (inkl. moms)

Focus PE-20 är en trotjänare i ett uppdaterat format men det som främst kännetecknar denna panna är den robusta och väl tilltänkta designen med beprövad teknik. Pannan är lättåtkomlig och smidig att rengöra genom de rymliga sotluckorna. Via dessa luckor kan man också enkelt inspektera och kontrollera brännarens glöd vid exempelvis uppstart.

Pannan har en varmvattentank på 145 liter med en inbyggd varmvattenslinga för en effektiv produktion av färskt tappvarmvatten. En kraftfull elpatron ingår också för att kunna köra pannan i eldrift, vilket kan vara en fördel på exempelvis sommaren för att täcka varmvattenbehovet när det inte är något värmebehov. Pannan kan med tillval också användas för att tillfälligt elda ved eller olja.

Focus PE-20 är en pelletspanna med beprövad teknik och i praktisk design.
Pannan har en effekt på 20 kW vid pellets med en verkningsgrad på upp till 92 %. Elpatronen gör det möjligt att köra pannan helt i eldrift. Pannan är också förberedd för att kunna anslutas med en ytterligare elpatron på 3 kW eller 6 kW vilket gör att pannan kan få en sammantagen effekt på antingen 3 kW, 6 kW, 9 kW eller 12 kW.
Som tillval finns det en vedeldningsats och oljeanslutning för att tillfälligt kunna använda pannan till eldning av ved eller olja om detta är ett önskemål.

Effekt pellets 20
Effekt el 6
Bränsle pellets

Kontrollera att primär- och sekundärluftens förhållande och tillförsel är rätt.
Kontrolla att veden är tillräckligt torr.
Kontrollera att blandningsventilen och laddningspaketet fungerar som de ska.
Kontrollera att överhettningsskyddet fungerar som den ska.
Kontrollera att pelletsbrännaren fungerar som den ska.
Kontrollera att inställningen på termostaten är tillräckligt högt ställd.


Kontrollera att det finns vatten i systemet och att trycket i värmesystemet är 1-1,5 Bar. Avbryt genast uppvärmningen genom att släcka elden om det inte finns vatten i systemet. Tillsätt inte vatten i pannan, utan låt pannan svalna genom att släppa igenom kall luft. När pannan har svalnat kan systemet fyllas med vatten och uppvärmningen påbörjas igen.
Kontrollera termostatens brytfunktion (termostaten klickar och driftslampan tänds/släcks).
Kontrollera att cirkulationspumpen och blandningsventilen fungerar och undersök cirkulationsflödet i pumpen och rörsystemet. Luft som finns i systemet kan hindra vattnets cirkulationsflöde.

Rökgastemperaturen får inte överskrida 350ºC, eftersom rökkanalerna inte klarar av högre temperaturer. Kontrollera att primär- och sekundärluftens förhållande och mängd är korrekta.

Rengör pannan. Sot, aska och tjära kan sätta sig på pannans eldytor och vid för mycket beläggning, fungerar detta som isolering med för hög temperatur som följd.

Kontrollera att bafflarna är på plats och hela.

Kontrollera att draget i rökkanalen inte är för högt under förbränning. Vid behov måste det installeras en dragregulator i skorstenen, eller så kan draget också styras av ett spjäll.

Kontrollera att primär- och sekundärluftens förhållande och mängd är korrekta när det eldas med ved.

Kontrollera att veden är torr.

Ta bort baffelplåten från pannan när det eldas med pellets.

Kontrollera att pelletsbrännaren inte är inställd på för låg effekt.

Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).

Kontrollera brännartermostatens inställda värde.

Kontrollera att överhettningsskyddet inte är utlöst. Skyddet kan återställas igen genom att öppna skyddskorken och trycka på skyddet. Pannvattnet måste dock svalna innan skyddet kan återställas på nytt. Felsök varför överhettningsskyddet har blivit utlöst.
Läs pelletsbrännarens användarhandbok.

Kontrollera att det är rätt undertryck i pelletskammaren. Pelletsbrännare behöver 5 Pa. Vid behov öka undertrycket genom att ta bort baffelplåten i pelletskammaren.

Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).

Undertryck kan bero på mekanisk ventilation eller ungsfläkt. Draget kan förbättras genom att öppna dörr eller fönster.

Testa draget genom att hålla en tänd tändsticka i öppningen till påfyllningsluckan. Om det inte finns något drag får man enklast luften att röra på sig genom att t.ex elda ett papper i konvektionskanalen eller i brännarbaljan. På detta sätt värms luften i rökkanalens nedre del och stiger uppåt så att det blir drag i rökkanalen.

Kontrollera att det inte är undertryck i pannrummet, det försämrar draget i rökkanalen. Undertryck kan bero på mekanisk ventilation eller ugnsfläkt. Draget kan förbättras genom att öppna en dörr eller fönster.

Kontrollera att det är rätt undertryck i pelletskammaren. Pelletsbrännare behöver 5 Pa. Vid behov öka undertrycket genom att ta bort baffelplåten i pelletskammaren.

Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).

Kontrollera att rökrörets anslutningar är täta.

Tillval


Vem är du som vill köpa produkten?

Hitta din lösning