Skip to main content
Hitta din lösning
Hem  /  Produkter  /  Varmvattenberedare  /  Metro Minex genomströmningsvärmare  /  Minex 18

Minex 18

Köp produkt

Värmer effektivt upp tappvarmvattnet i samband med tappning. Kapacitet för ett eller flera tappställen eller en dusch med ett lägre flöde.


RSK: | Artikelnr: 1117181601

Rek. pris: 13.900 kr (inkl. moms)

METRO Minex 18 är en liten, smidig och kompakt genomströmningsvärmare som värmer upp tappvarmvattnet i samband med att det tappas. Kapaciteten är tillräcklig för ett eller flera tappställen och värmer upp vattnet till en temperatur beroende på vattenflöde och inkommande temperatur. Desto lägre flöde desto högre uppvärmningskapacitet.
Det gör den här produkten lämplig vid enskilda tappställen som vid exempelvis campingplatser, arbetsbodar, fritidshus, garage, gatukök eller industrier.
Räcker varmvattnet till en dusch?
Ja, fast med ett något lägre flöde än vid en normal dusch. Principen med produkten är att flödet styr varmvattentemperaturen, därför rekommenderar vi särskilt att se över “Max temperatur vid flöde” under teknisk information.

Minex värmer vattnet som används genom att tillsätta en temperaturhöjning på inkommande vatten. Det innebär att för varmvattentemperaturen är beroende av vattenflödet, ju lägre flöde desto högre varmvattentemperatur enligt. följande:
Max temperaturhöjning vid flöde
3,5 l/min - > 60 °C
4,8 l/min - 54 °C
6,8 l/min - 38 °C
9,2 l/min - 28 °C
Minex har en effekt på 18 kW och ansluts med 3-fas elinstallation mot 3x35 A-säkring och har ett inställningsvärde mellan 20-60 °C för justering av effekten. Därutöver kan också flödet ställas ned för att få upp varmvattentemperaturen. Minsta flöde är 3,7 liter/minut och max inkommande vattentemperatur är 60°C och produkten är avsedd för trycksatt system max 10 bar vilket medför att standardblandare kan användas.

Volym/V40* (liter) / 0
Röranslutning R15 utv.dim
HxBxD (mm) 466 x 231 x 97
Elanslutning Ja
Energiklass A
Märktryck (bar) 10

* Mängd 40 °C varmvatten.

En genomströmningsvärmare är ett bra alternativ när det är väldigt ont om utrymme och också när tappningar är små men långa (t.ex. vid dusch). Genomströmningsvärmaren kan t.ex. användas till en mindre sommarstuga eller till en separat bastu med dusch. Tänk på att om den ska användas till en dusch eller till en diskbänk måste en genomströmningsvärmare på minst 11 kW, väljas, annars räcker inte flödet till. Till en vanlig bostad är alltid en vanlig förrådsberedare att föredra.

Vattentillförseln avbruten

Kontrollera att det finns vatten i systemet och att alla ventiler är öppna samt att trycket överskrider 2 bar.

Pelatorsil med för lågt flöde / för lågt vattentryck / igensatta rör eller ventiler

Kontrollera att rätt pelatorsil är monterad (den som medföljer produkten eller likvärdig)

Kontrollera vattentrycket och flödesinställningen i värmaren (se manualen).

Kontrollera och rengör ventiler, blandare och filter.

Har genomströmningsvärmaren tillräcklig effekt?

Ojämnt vattentryck eller för lågt flöde

Kontrollera ventiler.
Stäng övriga blandare. Öka flödet.
Kontrollera värmarens tekniska data.

Har överhettningsskyddet löst ut?
Saknas det I-fas?
Är det fel på elementet?

Återställ överhettningsskyddet om det visar sig att det har löst ut på grund av för högt tryck eller temperatur. Kontrollera även att inte silen är igensatt.

Kontrollera elementet genom att mäta spänningen. Det skall uppnå 3 x 14.5 OHM. Elementet behöver bytas om det är defekt.

För lågt vattentryck

Justera flödet och kontrollera tekniska data för nödvändigt flöde (se manual). Rengör filter, munstycken och armaturer.

Lutf i vattnet.
Varm- och kallvattenanslutning är förväxlad.
Ojämn strömförsörjning.

Stäng strömmen och avlufta.

Kontrollera att anslutningarna är på rätt plats. Skifta om de anslutits fel.

Kontrollera spänningen, att strömförsörjningen är jämn.

För stort flöde eller låg temperatur på inkommande vatten. Defekt slinga på element alternativt för hög inställd temperatur.

Kontrollera flödet på blandaren och justera flödesskruv på värmaren.
Om slingan på elementet är defekt, byt elementet.
Kontrollera inställningen på temperaturen, om den är för högt ställd.

Har genomströmningsvärmaren tillräcklig effekt?


Vem är du som vill köpa produkten?

Hitta din lösning