Skip to main content
Hitta din lösning
Hem  /  Produkter  /  Ved- och pelletspannor  /  Vedpannor  /  Focus Eco Nature 40

Focus Eco Nature 40

Köp produkt

Effektiv och modern värmepanna för vedeldning som överträffar de högt ställda miljökraven vilket är ett bevis på en ren och effektiv förbränning.


RSK: 6210609 | Artikelnr: 1172441001

Rek. pris: 82.900 kr (inkl. moms)

Detta är en modern värmepanna för vedeldning med omvänd förbränning som gör att pannan tar upp värmen mer effektivt. ECO Nature 40 är konstruerad för höga temperaturer vilket ger en ren och mycket effektiv förbränning som är bra för både plånbok och miljö. Konstruktionen möjliggör en förbränning med verkningsgrad upp till 91 %. En hög verkningsgrad kombinerat med en hög förbränningstemperatur minskar åtgången av ved samtidigt som det blir enklare att värma upp pannan och rengöra den. Därför rekommenderar vi att ansluta en ackumulatortank på minst 1500 liter för att kunna köra en fullständig och kraftig förbränning.
Pannan har testats och godkänts enligt gällande miljönormer av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vilket är ett bevis på pannans effektivitet och rena förbränning. Det tillsammans med att ved är en och helt förnyelsebar och neutral produkt ur miljösynpunkt gör denna uppvärmning till en hållbar lösning för ditt hem - som dessutom är ett helt självförsörjande system.

FOCUS ECO Nature 40 är en modern vedpanna med omvänd förbränning. Det ger en effektivare förbränning och högre verkningsgrad om eldningen går till på rätt sätt. Keramiskt roster och en efterbrännkammare möjliggör en hög förbränningstemperatur som i sin tur ger en renare förbränning. Därför är också vår rekommendation att ansluta en ackumulatortank till pannan. Det gör att du kan ladda vedmagasinet fullt och ta tillvara på hela värmeeffekten, samtidigt som det gör underhållet enklare och tillfällena för eldning färre. För en så effektiv och ren förbränning som möjligt är det bättre med en kraftig och intensiv eldning.
Användning och underhåll av pannan sker på dess fram- och ovansida. Mätare och reglage har placerats på lämplig höjd för att vara smidiga att komma åt och reglera vid behov. Det är viktigt att komma ihåg att kvaliteten och fuktigheten på veden är av stor betydelse för hur mycket ved som går åt och hur bra pannan fungerar. Veden ska ha en fuktighetskvot på under 25 % och helst vara runt 50 cm lång och rekommenderad diameter på skorstenen är minst Ø 150 mm vid stålrör och minst 180x180 mm vid tegel (cirka 300 cm² = helt i tegel), höjden ska vara minst 5 m. Vi rekommenderar att rökgastemperaturen bör vara omkring 170 °C när pannan är nysotad för att undvika korrosion på skorstenen.

Effekt ved 40
Bränsle ved

Kontrollera att primär- och sekundärluftens förhållande och tillförsel är rätt.
Kontrolla att veden är tillräckligt torr.
Kontrollera att blandningsventilen och laddningspaketet fungerar som de ska.
Kontrollera att överhettningsskyddet fungerar som den ska.
Kontrollera att pelletsbrännaren fungerar som den ska.
Kontrollera att inställningen på termostaten är tillräckligt högt ställd.


Kontrollera att det finns vatten i systemet och att trycket i värmesystemet är 1-1,5 Bar. Avbryt genast uppvärmningen genom att släcka elden om det inte finns vatten i systemet. Tillsätt inte vatten i pannan, utan låt pannan svalna genom att släppa igenom kall luft. När pannan har svalnat kan systemet fyllas med vatten och uppvärmningen påbörjas igen.
Kontrollera termostatens brytfunktion (termostaten klickar och driftslampan tänds/släcks).
Kontrollera att cirkulationspumpen och blandningsventilen fungerar och undersök cirkulationsflödet i pumpen och rörsystemet. Luft som finns i systemet kan hindra vattnets cirkulationsflöde.

Kontrollera att primär- och sekundärluftens förhållande och mängd är korrekta när det eldas med ved.

Kontrollera att veden är torr.

Ta bort baffelplåten från pannan när det eldas med pellets.

Kontrollera att pelletsbrännaren inte är inställd på för låg effekt.

Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).

OBS! Luckan skall EJ öppnas under förbränningsfas.

Öppna luckan i första hacket så att rökgaserna hinner evakueras från vedutrymet.
Kontrollera att rökgasbromsarna är kapade.
Kontrollera fläktens rotationsriktning genom att ta bort fläkten. (Rotationsriktningen finns instansad i botten på rökröret).
Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).

Kontrollera att veden är torr (max 20 % fuktighet). Kontrollera att den övre primärlufttillförseln ej är igensatt.
Rengör bakom de snedställda keramikstenarna i eldstaden.
Kontrollera att tillräcklig rökgastemperatur uppnås (minst 200 grader). Om temperaturen inte är tilräcklig, kapa rökgasbromsen.
Kontrollera draget i skorstenen.
Justera eventuellt luftspjällen.

Kontrollera rökgasfläktens rotationsriktning.
Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).
Öka luften på övre primärluftspjället.
Kontrollera att tillräcklig rökgastemperatur uppnås (minst 200 grader). Om temperaturen inte är tilräcklig, kapa rökgasbromsen.

Kontrollera att temperaturen på pannvattnet är under 90°C och att signallampan på termostaten lyser eftersom fläkttermostatens inställda värde är 90°C.

Kontrollera det inställda värdet på rökgastermostaten.

Kontrollera att överhettningsskyddet inte har aktiverats. Skyddet kan återställas genom att öppna skyddskorken och att trycka på skyddet. Vattnet i pannan måste dock svalna innan skyddet kan ställas in på nytt. Felsök varför överhettningsskyddet aktiverats.

Det kan vara fel på motorns lager eller på fläkthjulet om fläkten låter på ett avvikande sätt.

Rengör fläktens fläkthjul om effekten har sjunkit.

Kontrollera att rökgasbromsarna är monterade.

Kontrollera rökgastemperaturen (får ej överstiga 300 grader).

OBS! Elda med stängd vedlucka, annars blir det för höga rökgastemperaturer med termostatproblem som följd.

Förbränningsbaljan är en förbruktningsvara. Livslängden beror på underhåll och rätt förbränning. Använd bara torr och fullgod ved. Var noga med rengöring.

Keramiken är en förbruktningsvara. Livslängden beror på underhåll och rätt förbränning.
Använd bara torr och fullgod ved. Var noga med rengöring.


Vem är du som vill köpa produkten?

Hitta din lösning