Skip to main content
Hitta din lösning
Hem  /  Produkter  /  Fjärrvärmecentraler  /  Matilda  /  Matilda V3-R4 RVD144

Matilda V3-R4 RVD144

Köp produkt

Kraftfull central för flerbostadshus med upp till 80 lägenheter eller 4200 m² med Siemens RVD144.


RSK: 6789082 | Artikelnr: 1127002064

Rek. pris: 113.200 kr (inkl. moms)

Detta är en kraftfull fjärrvärmecentral som förser flerbostadshus eller större fastigheter med både värme och varmvatten. Centralen består av beprövade komponenter sammansatta i en flexibel och robust konstruktion. Med effektiva värmeväxlare och miljösmarta tillgodoser METRO Matilda V3-R4 värme och varmvattenbehovet för fastigheter upp till 80 lägenheter eller 4200 m². Det det gör centralen optimal för till exempel flerbostadshus, hotell, kontorslokaler eller idrottsanläggningar.
Värme och varmvatten regleras med en Siemens RVD144 som tillsammans med utetemperatur och framledningstemperatur justerar värmen helt automatiskt. På så sätt säkerställs en jämn och behaglig inomhustemperatur oavsett väder och årstid! Den elektroniska varmvattenregleringen ser till att alltid hålla en korrekt varmvattentemperatur.
METRO Matilda är en produktserie med fastighetscentraler som i sin utformning är mycket flexibel och har en hög utrustningsnivå samt många tillvalsmöjligheter. Centralerna finns både som lagerlagda standardcentraler och kan kundanpassas helt efter era önskemål. METRO Matilda kan exempelvis levereras parallellkopplade eller tvåstegskopplade. Den kan också levereras med dubbla värmekretsar, för exempelvis ventilation eller golvvärme. Dessutom genom ett robust och rymligt utförande blir centralerna både lätta att installera och serva.
Alla centraler i Matilda-serien är utförda enligt Energiföretagens principer i enlighet med Tekniska bestämmelser F:101.

METRO Matilda V3-R4 i basutförande är en komplett internt färdigkopplad fjärrvärmecentral i ett utförande för att anpassas efter kundens behov och önskemål från fabrik med korta ledtider eller för att färdigställas på installationsplatsen. Effekten är på 214 kW för värme med varmvattenkapacitet för upp till 40 lägenheter.
Styrenheten Siemens RVD144 är uppskattad för att vara lättanvänd och säker för både installatör och slutanvändare. Med styrenheten kontrolleras och regleras både värme och varmvatten. Med hjälp av utegivare, anliggningsgivare och reglerkurva säkerställs den jämna inomhustemperaturen, samtidigt som värmen kan finjusteras med hjälp av inställningsratten utan att risk för att några inställningar ändras.
Den elektroniska varmvattenregleringen i centralen ger en stabil varmvattentemperatur oberoende av tappningar. Centralen har också flera smarta funktioner som snabbsänkning, nattsänkning, legionellaskydd, automatisk pumpmotionering och möjlighet till max- och min-begränsningar. Anläggningen är dessutom kompatibel och uppkopplingsbar med Modbus RTU vilket gör att centralen kan fjärrövervakas, fjärravläsas och fjärrbetjänas vilket är en lämplig funktion om man har ett förberett överordnat system som vid fastighetsautomation.

HxBxD (mm) 1400 x 800 x 600
Reglering Siemens RVD 144
Kåpa Nej
Typ av varmvattenreglering Elektronisk
Varmvattencirkulation Ja
Extra isolering Nej
Värmeväxlare värmesystem 0
Värmesystem effekt kW 210
Värmeväxlare tappvarmvatten 0
Tappvarmvatten effekt kW 146
Tappvarmvatten flöde S l/s 0.78

Tillval

Rek. pris med tillval: 52.937,5 kr (inkl. moms)


Vem är du som vill köpa produkten?

Hitta installatör


Handla direkt

Hitta din lösning