Skip to main content
Hitta din lösning

Uppförandekod

Metro Therms uppförandekod är riktlinjer för hur bolaget och dess medarbetare bör uppträda. Riktlinjerna genomsyrar hela verksamheten i allt från våra leverantörers produktion till hur vi samverkar med samarbetspartners och andra institutioner.

Uppförandekod

För oss är det viktigt att omvärlden och våra kunder förstår vad vi på Metro Therm står för och vad de kan förvänta sig av oss. Genom vår koncern har vi utarbetade affärsprinciper, värderingar och arbetssätt som genomsyrar hela vårt arbete.

Affärsprinciper

Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Metro Therms erbjuder högkvalitativa, innovativa och energieffektiva värmelösningar med målet att kombinera hållbar tillväxt med god lönsamhet. Vi strävar efter att hela tiden utvecklas med våra kunders behov och omsätta kundens krav i bra värmelösningar med lågt klimatavtryck. Metro Therm tänker långsiktigt i allt från interna relationer till hållbar långsiktig tillväxt inom bolaget.

Våra värderingar

Våra värderingar och uppförandekod ligger som grund för vår organisation. För oss som verksamhet är det en självklarhet att vi följer och utgår från de mänskliga rättigheterna. Vi behandlar varandra på ett värdigt sätt genomsyrat av respekt och värnar om mångfald. Dessa värderingar tillsammans med en god arbetsmiljö skapar utrymme för utveckling, både kunskapsmässigt inom yrkesskicklighet och personlig utveckling. Beslut fattas med hänsyn till hälsa och säkerhet där vi ställer höga krav på verksamheten och våra affärspartners. Vi strävar efter att alltid ha en ärlig och tydlig kommunikation och vi försöker se hela vår värdekedja hur ett helhetsperspektiv och tillämpa våra värderingar genom varje process med ett extra fokus på miljö.

Arbetssätt

Förutsättningen för en hög produktivitet är att arbeta utifrån ett effektivt flöde. Enligt oss når vi dit genom att ta ansvar och ha förståelse för varandra arbetsuppgifter samtidigt som vi värnar om vår utrustning och arbetsplats. Genom att ha förtroende till våra medarbetare uppmuntrar vi dem att delta aktivt i processen. Vi har ett gemensamt fokus att vilja förbättra processer och flöden och vi är öppna för att lära av varandra. Samarbete är en viktig grundpelare inom koncernen och även för Metro Therm. Genom samarbete får vi goda arbetsförhållanden, respekt för varandra och det skapas möjligheter till att dela erfarenheter och kunskap som i sin tur leder till ett mer effektivt arbetssätt. Vi styr verksamheten och vårt dagliga arbete efter mottot prioritera, fokusera och vara uthålliga. På så vis får vi ut det mesta nyttan för oss själva och våra kunder.

Hitta din lösning