Skip to main content
Hitta din lösning

Kvalitet & Miljö

På Metro Therm strävar vi alltid efter att både du som kund och vi som företag ska må bra. För att kunna säkerhetsställa detta jobbar vi systematiskt med organisationens fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vårt arbete granskas därmed av oberoende ackrediterad tredje part för att säkerhetsställa att vi ständigt följer de krav som omfattar oss. Detta bidrar till att vi som företag kan analysera, utveckla och förbättra vårt arbete. De certifikat som utfärdas kan ses som en försäkran för dig som kund att vi som organisation arbetar med att förbättra vår verksamhet med fokus på både dig, våra anställda, vårt bolag och miljön. 

Kvalitetledningssystem ISO 9001:2015

Ledningssystemet bidrar till att vi systematiskt  kan säkra kvaliteten i vårt företag. Detta omfattar bland annat kundfokus, relationshantering, ledarskap och processinriktning. Systemet leder oss i arbetet att spåra, analysera och rapportera om vårt förbättringsarbete. 

Miljöledningssystem 14001:2015

Kraven i miljöledningssystemet ligger till grund för att vi ska kunna uppnå en förbättrad miljöprestanda, alltså minska vår miljöpåverkan. Den säkerhetsställer och bidrar till att vi som organisation har en hållbar produktutveckling utifrån ett livscykelperspektiv. Systemet ställer även krav på att minska vårt klimatavtryck och hjälper organisationen med förutsättningar för att nå förväntade miljömål.

Arbetsmiljöledningssystem DS/ISO 45001:2018

Syftet med ledningssystem för arbetsmiljö är att minska förekomsten av ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Det ställer även krav på att vi som organisation har ett tydligt och systematiskt arbetsmiljöarbete med målet att ständigt förbättra vår arbetsmiljö. Systemet hjälper oss att skapa engagemang både hos ledningen och våra medarbetare.

Hitta din lösning