Skip to main content
Hitta din lösning

Externt engagemang

Socialt engagemang

Kalmar stadsmission

Kalmar stadsmission har flera olika ideella verksamheter med visionen att motverka utsatthet i samhället. Bland annat har de en matkasse som varje vecka ger 280 personer matvaror och utöver det en dagverksamhet där cirka 200 personer i veckan får äta sig mätta, socialisera, duscha och tvätta. De sysselsätter även 22 kvinnor i deras ateljé där återvunnet material används för att skapa nya saker samtidigt som kvinnorna får en trygg plats att vara på och en trevlig samvaro att vistas i. I Augusti 2020 tog Kalmar stadsmission även emot 53 barn, ungdomar och föräldrar under deras sommarläger, där utsatta familjer fick skapa härliga minnen och äta sig mätta. Som vänföretag till Kalmar stadsmission bidrar vi till ett mänskligare Kalmar!

Fair future

Fair future arbetar mot ett tryggare samhälle för främst barn och ungdomar genom att arbeta aktivt med inkludering genom sport och idrott. Syftet är att motverka mobbning, rasism, våld och psykisk ohälsa och främja integration och jämlikhet. Genom sport och idrott vill de även minska användningen av alkohol och droger och samtidigt utbilda ungdomar i gott bemötande och medmänsklighet. Fair Future arbetar i en vision om en mer hoppfull framtid för barn och ungdomar!

Giving People

Giving people är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och barnfattigdom genom att bidra med akut hjälp som mat, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige. Organisationens arbete möjliggörs genom donationer från privatpersoner och företag där Metro Therm har bidraget vid flera tillfällen.

Tackcertifikat 2023

Lokal barn-och ungdomsidrott

Välfungerande lokal barn- och ungdomsidrott är en viktig beståndsdel i utvecklingen av kommunen. Föreningarna inkluderar många olika typer av människor som samlas kring ett intresse som skapar engagemang. Genom att stödja lokala föreningar gör vi en investering för framtiden. Vi skapar förutsättningar för ungdomar att leva ett aktivt liv med gemenskap och engagemang.

Branschengagemang

HEAS – Heat Exchangers Association of Sweden

HEAS är en branschförening för leverantörer av värmeväxlare för uppvärmning och varmvattenberedning samt styr- och övervakningssystem. Föreningens syfte är att skapa ett forum för sina medlemmar där gemensamma intressen kan diskuteras och främjas, både på det kommersiella och tekniska planet. HEAS har även kontakt och representerar branschen i dialoger med både nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Hitta din lösning