Skip to main content
Hitta din lösning

Metro Matteus

Metro Matteus är en fjärrvärmecentral designad för att klara kraven som ställs på de mest energieffektiva fastigheter och lokaler. Centralen är mycket flexibel och kan anpassas för att möta alla krav på utrustning och komponenter i en prefabricerad fjärrvärmecentral.

Total effekt på fjärrvärmecentralen – värme och varmvatten – från 300 kW till över 1 MW, vilket motsvarar kapacitet upp till 17 000 m2 uppvärmningsyta eller cirka 500 lägenheter. Centralen kan levereras med en värmeeffekt från 150 kW upp till 850 kW och en varmvatteneffekt från 150 kW upp till 500 kW.

Komplett eller anpassad leverans

Metro Matteus kan levereras i ett helt komplett utförande för att förse fastigheter med ett nytt och modernt system för många år av värme- och varmvattenproduktion, helt anpassat efter både krav och önskemål. Metro Matteus kan även levereras i sitt enklaste basutförande utan exempelvis reglercentral, pumpar, etc. för att återanvända befintlig utrustning och komponenter.

Metro Matteus lämpar sig för nybyggnation såväl som utbyte. Tack vare centralens höga flexibilitet kan komponenter i befintlig anläggning enkelt bytas ut eller behållas i den nya anpassade fjärrvärmecentralen.

Varför välja Metro Matteus?

Reglercentral
För reglercentralen finns ett stort urval av fabrikat och modeller för att möta alla krav och önskemål. Metro Matteus kan utrustas med allt från en enklare reglercentral för lokal övervakning och styrning till en mer avancerad reglercentral för exempelvis molnbaserade lösningar eller större funktionalitet med styrning och övervakning för fler av fastighetens system.

Energimätare värmekrets
Tillsammans med två temperaturgivare och ett integreringsverk beräknas fastighetens förbrukning av värmeenergi för full kontroll och övervakning, hela året. Mätvärdena kan lagras i integreringsverket eller kommuniceras vidare över kabel eller trådlöst. Storlek anpassas efter flöde för en korrekt mätning.

Styrventil och ställdon VV
För att möta alla krav och önskemål erbjuds styrventil och ställdon i standardutförande, sekvensstyrda eller exempelvis tryckoberoende. Ett sekvensstyrt utförande kan vara fördelaktigt vid högre flöden där den mindre ventilen kan justera varmhållningen av varmvattencirkulationen och den större kan reglera vid ett högre effektuttag.  

Extra värme- eller varmvattenkretsar
För värmesystem där det förekommer fler än en metod av värmeöverföring till fastigheten så kan Metro Matteus utrustas med fler värmekretsar för en reglering av även dessa kretsar. Likaså kan det förekomma fall där exempelvis en hetvattenkrets ska användas och då kan fjärrvärmecentralen kompletteras med även detta.

Primär fläns eller svetsanslutning, med eller utan mätarplats
Med svetsanslutning direkt mot fjärrvärmecentralen eller efter en horisontell mätarplats med filter och differenstrycksmätning möjliggörs en snabb och effektiv installation av Metro Matteus, allt anpassat efter behov och önskemål. Mätarplatsen dimensioneras i samråd med fjärrvärmeleverantören för att alltid tillse att installationen blir smidig och korrekt.

Uttag för undertrycksavgasare
Detta gör det möjligt att återanvända och enkelt koppla in en befintlig undertrycksavgasare på fjärrvärmecentralens sekundärsida. En undertrycksavgasare kan även levereras tillsammans med fjärrvärmecentralen för en installation med allt samlat på samma plattform.

Energimätare VVC
Med en energimätare på VVC-kretsen kan dess förluster övervakas och på så sätt även optimeras. Trådlös eller trådad kommunikation för att få alla värden samlade på ett och samma ställe på ett smidigt sätt. Storlek anpassas efter flöde för korrekt mätning.

Energimätare VV
En energimätare på värmekretsen gör att man enkelt kan övervaka total varmvattenförbrukning för fastigheten, både flöde och energi. Storlek anpassas efter flöde för korrekt mätning.

Växlare VS
En värmeväxlare med hög kapacitet som anpassas efter fastighetens behov för uppvärmning. Denna serie av värmeväxlare erbjuder en flexibel termisk längd och hög termisk effektivitet, vilket gör det möjligt att optimera värmeväxlaren för att bidra till ett så energieffektivt värmesystem som möjligt.

Växlare VV
Tvåstegskopplad värmeväxlare som standard för hög energieffektivitet. I en tvåstegskopplad värmeväxlare förvärms varmvattnet med primärsidans retur från värmesystemets värmeväxlare. På så sätt kan denna värmeväxlare bidra till en sänkning av primärsidans returtemperatur, vilket indirekt kan leda till lägre energikostnader och minskade växthusgasutsläpp.

Cirkulationspump VS
Med ett stort urval av fabrikat och modeller kan cirkulationspumpen anpassas efter behov och krav i både enkel- eller dubbelpumputförande. Allt från integrerad energimätning till kommunikation över 4G-nätet.

Cirkulationspump VVC
Cirkulationspumpen erbjuds i flera fabrikat och modeller och kan levereras i ett enklare utförande till ett lägre pris eller i ett mer avancerat utförande för högre funktionalitet med flera driftlägen och reglerparametrar.

Styrventil och ställdon VS
Styrventil och ställdon finns valbara från många fabrikat, allt från enklare modeller till tryckoberoende ventiler för mer krävande applikationer. Styrventilens storlek dimensioneras efter flöde och i samråd med energibolag och kund.

Filter VS
Filtret på värmekretsen levereras i olika utföranden, som exempelvis spolbart silfilter, filter för magnetitavskiljning eller med luftavskiljare, helt beroende på vad fastighetens värmesystem har behov av.

Injusteringsventil VS VVC
Metro Matteus levereras antingen med vanliga avstängningsventiler med svetsanslutning alternativt gänganslutning för snabb installation eller injusteringsventiler för att få en så komplett leverans som möjligt av värmesystemet.

Dubbla dykrörsuttag
Metro Matteus kan utrustas med dubbla dykrörsuttag för sekundär energimätning när det finns behov för att mäta temperatur för både reglering och energimätning.

Delbar plattform och lågt djup
De större varianterna av Metro Matteus levereras med en delbar plattform med genomtänkta delningar av rör för snabb avskiljning och återmontering av plattformen. Metro Matteus har ett lågt djup vilket också underlättar vid transport och installation i trånga utrymmen.

Stabil konstruktion med lättöverskådlig design
Metro Matteus har en stabil konstruktion tillsammans med en lättöverskådlig design för att underlätta vid installation, service och underhåll.

Hitta din lösning