Skip to main content
Hitta din lösning

Metro Therm Mila

Nu utökar vi vårt utbud av fjärrvärmecentraler: 
Effekter upp till 1 MW och med ännu fler valmöjligheter.
Kortaledtider även vid anpassningar och tillval.

Nyheten: Metro Therm Mila! Anpassningsnar i METROdim.

Mila är konstruerad i olika utföranden för att vara flexibel i både utrustningsnivå och effekt. Mila kan anpassas för att möta alla krav på utrustning och komponenter i en prefabricerad fjärrvärmecentral, till exempel reglercentral, pumpar eller sekundär energimätare. Det ger dig tryggheten att kunna välja just de komponenter som är föredragna och önskade för ditt projekt.

Total effekt på fjärrvärmecentralen – värme och varmvatten – finns tillgängligt från 300 kW upp till över 1 MW. Det motsvarar en kapacitet upp till 17 000 m² uppvärmningsyta eller cirka 500 lägenheter. Det gör att du kan känna dig trygg med att effekten både klarar och är optimerad för ditt fastighetsbehov.

Parallellkopplade fjärrvärmecentraler i basutförande.

Tvåstegskopplade fjärrvärmecentraler i basutförande.

Tvåstegskopplade fjärrvärmecentraler med högre effekt.

Metro Therm Mila-serien är designad för att klara kraven som ställs på de mest energieffektiva fastigheter och lokaler. Genom produktens flexibilitet kan du välja tvåstegskoppling, som gör att du kan nyttja större del av energin för en mer effektiv värmeväxling. Genom en optimerad design har fjärrvärmecentralen kunnat göras ännu mer resurseffektiv, vilket leder till minskad miljöpåverkan.

Genom ett optimerat koncept där fjärrvärmecentralerna finns i olika grundutföranden på en standardiserad modulplattform kan vi snabbt göra de anpassningar som ni önskar för ert projekt. Det leder till en hantering – från förfrågan, dimensionering, offert, order till slutlig leverans.

Till METROdim

Om behovet förändras kan Mila uppgraderas med komponenter som motsvarar de nya förväntningarna. Det gör att fjärrvärmecentralen kan möta både dagens och morgondagens behov utan att behöva bytas ut. Det ger kunden en framtidssäker och resurseffektiv lösning som både är bra för miljö och ekonomi.

Den robusta och rena designen gör fjärrvärmecentralen både servicevänlig och smidig att jobba med. Det ger en bekvämare och snabbare installation.

Se Metro Therm Mila i METROdim
Hitta din lösning