Fjärrvärmecentralen som uppfyller kraven

Superb S Bas Eco

Miljövänlig och klimatsmart i enlighet med byggvarubedömningen.

Denna fjärrvärmecentral för villor och hem uppfyller husägarens krav på komfort för värme och varmvatten samtidigt som den är certifierad klimatsmart och miljövänlig produkt helt i enlighet med byggvarubedömningen. 

Uppfyller kraven enligt byggvarubedömningen. Det innebär ett ansvarsfullt byggande för framtiden, med så låg miljöpåverkan som möjligt under produktens livscykel. Detta uppnås genom ett noga materialval av både komponenter och rördelar i fjärrvärmecentralen. 

Helt enkelt: Med denna produkt får ett miljövänligare byggande!

Jämfört med andra fjärrvärmecentraler har vi tack vare rostfria kopplingar kunnat minska vårt blyinnehåll i produkten. De rostfria kopplingarna innebär mindre gifter och är bättre för miljön för hela produktens livslängd.

Varje detalj räknas. Genom att välja en produkt godkänd enligt byggvarubedömningen bidrar du till ett mer hållbart klimat. Fjärrvärme är en flexibel och effektiv uppvärmningsform – som både minskar utsläppen och gör oss mindre elberoende. Tillsammans med moderna och hållbara fjärrvärmecentraler kan vi göra att fjärrvärmen blir ännu mer klimatsmart.

Tillval till din central

Smarta tillbehör skapar möjligheter

Metro Therms fjärrvärmecentraler finns med ett stort utbud av tillval och till­behör som skapar helt nya möjligheter. Med Metro Fasadskåp blir det möjligt att installera centralen utomhus vilket både sparar plats inomhus samti­digt som det underlättar tillgängligheten för servicepersonal.

Benstativ gör det möjligt att installera centralen golvstående. Med en poolenhet kan ni nyttja fjärrvärme för att värma upp poolen. Utöver detta finns också tillval som rumgivare, rumstyrenhet och vvc-enhet. Många alternativ för att passa din fastighet och ditt behov!