Trygghet i din vardag!

P-märkt och toppbetyg av Sinfra

Vi brinner för att skapa en hållbar inomhuskomfort i både en och flerfamiljshushåll med minimalt klimatavtryck oavsett vilka grundförutsättningar man har.

Genom att uppfylla certifieringsstandarder som främjar hög kvalitet och ett renare klimat bidrar vi till bättre morgondag!

Metro Therm är certifierad ramavtalsleverantör åt Sinfra. Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer.

“Vår strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter, branschföreningar driver vi utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.”

I Sinfras hållbarhetsutvärdering 2023 fick Metro Therm AB poäng 4,68, vilket tillhör de absolut bästa i klassen (genomsnitt 3,93). Det gör att du kan vara extra trygg med oss som leverantör!

P-märkningen innebär en rad fördelar, till exempel är det ett bevis på hög driftsäkerhet och kvalité vilket också ger en kostnadseffektiv installation. Certifieringen gynnar främst slutkunden men också installatör, servicepersonal och fjärrvärmeleverantören.

Vi designar lösningar med kundens behov i fokus och vi är väl medvetna om de komplexa utmaningar man såväl ställs inför i en modern nybyggnad och även i äldre hushåll.

Genom att kombinera beprövad och traditionell teknik utvecklar vi nästa generations komfortlösningar för inomhusklimat. Bland annat genom att kombinera funktionen för varmvattenberedare och fjärrvärmecentraler med bostadsventilation och värmeåtervinning. Ett annat exempel på nyskapande är varmvattenberedare med smart styrning, som anpassar uppvärmningen efter hushållets konsumtionsmönster. Genom alla dessa innovationer gör vi både klimatet och din plånbok en tjänst.

Agenda 2030 utvecklades av FN:s medlemsländer och består av 17 globala mål för en hållbar utveckling. Metro Therms arbete berör främst två mål; nummer sju och elva. Mål nummer sju handlar om att säkerställa tillgången till ekonomisk, hållbar och modern energi. Här bidrar Metro Therm genom att de ständigt ökar andelen produkter som baseras på förnybar energi i produktportföljen och därigenom tillgodoser marknadens behov av energieffektiva och rena energilösningar.

Mål nummer elva handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Metro Therm tillhandahåller resurseffektiva och klimatanpassade komponenter, produkter och lösningar som tillsammans bidrar till hållbara städer och säker infrastruktur.

Under årens gång har vi ökat klimatnyttan i vår produktportfölj och vi fortsätter hela tiden att utveckla nya energisnåla, klimatsmarta lösningar. Att ha kvalitativa produkter som håller under en längre tid är också en del i arbetet med hållbarhet. Vi vill att du ska känna dig trygg med din värmelösning i många år. Vi vill dessutom guida dig till fler medvetna val om hur du kan minska klimatavtrycket när det kommer till ditt hushålls inomhusklimat.