Superb XS, S och M

Effektiva centraler för enbostadshus och mindre flerbostadshus

Metro Superb är en av marknadens mest köpta fjärrvärmecentraler för enbostadshus och mindre flerbostadshus.

Aerial drone view of American suburban neighborhood at daytime. Establishing shot of America’s suburb. Residential single family houses pattern, trees, street


Med modern teknik tillgodoser centralerna hela familjens värme­ och varmvattenbehov på ett klimatsmart sätt.

Välj mellan Superb XS, Superb S och Superb M för att hitta den central som passar ditt uppvärmningsbehov allra bäst. Utöver olika kapacitetsnivåer finns centralerna dessutom i ett flertal olika stan­dardvarianter ­ bara för att passa din fastighet och ditt behov så bra som möjligt!

Med både XS, S och M medföljer en kåpa som gör det enkelt att lyckas med en stilren installation samtidigt som den skyddar centralen. P-­märkningen på centralerna är ett bevis för deras höga kvalitet – vilket också innebär en trygghet för både installatör och slutanvändare.

En kompakt central som finns med regleringarna Siemens RVD125 och Danfoss ECL 110. Anslutningar nedåt, alternativt uppåt med tillval. Asymmetriska växlare underlättar för pumpen vilket leder till energibesparing jämfört med konventionell värmeväxlare.

Superb S finns i flera olika standardvarianter med anslutnings möjligheter både uppåt och nedåt. Superb S är lagerförd med tre olika standardregleringar: Siemens RVD125 och Danfoss ECL 110, Danfoss ECL 120 samt Danfoss ECL 310, vilket möjliggör att fjärrvärmecentralen blir uppkopplingsbar. Det innebär en möjlighet att fjärrstyra och fjärrövervaka.

För mindre flerbostadshus eller ett större enbostadshus rekommenderar vi Superb M. Värmen regleras med en Siemens RVD125 samtidigt som en termostatisk varm­vattenreglering ger ett oändligt flöde av nyproducerat varmvatten.

Metro Sekundex IMD

Centralen för sekundärsystem

Metro Superb är en av marknadens mest köpta fjärrvärmecentraler för enbostadshus och mindre flerbostadshus.

Effektiv och kompakt undercentral för sekundärsystem. Ger möjlighet till individuell flödes– och energimätning samt reglering av varmvatten och värme i varje bostad.

Centralen fungerar som en vanlig primärnätscentral, vilket innebär att det inte krävs någon VVC­ledning. Värmen regleras med Danfoss ECL 110. Den helisolerade kåpan skyddar och avskiljer centralens heta delar och bidrar till en ökad energieffektivitet

  • Mått HxBxD (mm): 650x559x200.
  • Vikt: 20 kg. RSK.nr: 678 90 85.
  • Temperaturprogram: 65-22 / 10-55 °C: 50 kW.
  • Flöde P/S: 0,44 / 0,42 l/s.