Fjärrvärme med värmeåtervinning

Metro Therm Superb XS360

Detta är en kombinationsprodukt som förenar fördelarna med fjärrvärme och värmeåtervinning. Resultatet blir en produkt som effektivt täcker hela behovet av värme, varmvatten och ventilation samtidigt som den sparar energi.

Enheten består av en fjärrvärmecentral och ett ventilationsaggregat som
tillsammans ger en enhetlig, stilren och platsbesparande installation.
Det gör att platsen kan användas till annat.

Från den gemensamma kontrollpanelen styrs både fjärrvärmecentralen
och ventilationsaggregatet. Det ger ett lättöverskådligt system där både
värme och rumsklimat styrs på ett och samma ställe, via den användar-
vänliga appen eller touchdisplayen.

Enheten är uppkopplingsbar. Det innebär att det är möjligt att både
fjärrövervaka och fjärrstyra enheten via den användarvänliga appen.
Uppkopplingen gör det också möjligt för serviceombud att på distans
kunna optimera anläggningen. Det leder i sin tur till smidigare och
lättare service som kan sänka servicekostnaderna.

Genom fjärrvärme säkerställs en resurseffektiv uppvärmning av
hemmet, där till tack vare värmeåtervinningen återvinns dessutom
värmeenergin och återförs tillbaka till huset. Det innebär att energin
utnyttjas på ett optimalt effektivt sätt som är bra både för miljö och
plånbok.

Genom att nyttja ventilationen behöver inte någon utegivare installeras.
Den sitter redan monterad i ventilationsaggregatets tilluftskanal vilket
ger en smidigare och snabbare installation.

Tillval till din central

Smarta tillbehör skapar möjligheter

Metro Therms fjärrvärmecentraler finns med ett stort utbud av tillval och till­behör som skapar helt nya möjligheter. Med Metro Fasadskåp blir det möjligt att installera centralen utomhus vilket både sparar plats inomhus samti­digt som det underlättar tillgängligheten för servicepersonal.

Benstativ gör det möjligt att installera centralen golvstående. Med en poolenhet kan ni nyttja fjärrvärme för att värma upp poolen. Utöver detta finns också tillval som rumgivare, rumstyrenhet och vvc-enhet. Många alternativ för att passa din fastighet och ditt behov!