Metro Therm Matilda

Fjärrvärme för större flerbostadshus

Metro Therm Matilda är en produktserie med fjärrvärmecentraler för flerbostadshus som i sin utformning är mycket flexibel och har en hög utrustningsnivå med många tillvalsmöjligheter.

Centralerna finns lagerlagda både som standardcentraler och med möjlighet att kundanpassas helt efter önskemål. Metro Therm Matilda kan till exempel levereras parallellkopplad eller tvåsteg­skopplad. Den kan också levereras med dubbla värmekretsar, för exempelvis ventilation eller golvvärme. Dessutom genom ett robust och rymligt utförande blir centralerna både lätta att installera och serva. Alla centraler i Matilda­serien är utförda enligt Energiföretagens principer i enlighet med Tekniska bestämmelser F:101.

Metro Therm Matilda kan byggas ut med extra varmvatten krets och extra värmekrets för upp till 150 lägenheter.

Metro Therm Mila

Vid de största uppvärmningsbehoven erbjuder vi Mila som har en total effekt från 300 kW till över 1 MW. Välj mellan tvåstegskopplade eller parallellkopplade fjärrvärmecentraler för upp till 500 lägenheter eller 17 000 m².

System 3 och System 5

Fjärrvärmecentraler med varmvattenberedning

Med System 3 och System 5 kombineras fjärrvärmecentralen med en varmvattenberedare. Det gör att fjärrvärmecentralerna klarar ett lägre differenstryck samtidigt som varmvattenförsörjningen bibehålls.

Med System 3 fungerar värmekretsen som en sekundärcentral utan värmeväxlare. I en System 5 fungerar värmekretsen som en vanlig primär fjärrvärmecentral med värmeväxlare i fjärrvärmecentralen.