Värme och varmvatten

Metro Therm Hybrid

Standardiserade ackumulatortankar för värme och varmvatten.

Levereras förberedd med flera anslutningsmöjligheter, två varmvattenslingor och en solslinga.

Storlekar: 500, 1000 och 3000 liter.
Tryckklass: PN3.
Material: Konstruktionsstål S355.

Anslut flera värmekällor och uppvärmningssystem genom läckageskyddande kopplingar som förhindrar att vattnet kan läcka bakåt.

Ackumulatortankarna är försedda med 45-65 mm PUR-isolering (Polyuretan) och en heltäckande galvaniserad ytterplåt. PUR-isolering har en mycket låg termisk konduktivitet som minimerar värmeförlusterna och är fri från skadliga ämnen för miljön.

Tankarna är utrustade med tre slingor som standard. Två varmvattenslingor (LK-S) och en solslinga med en värmeöverföringsyta på 1,3 m².